Patronaty honorowe - Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Patronaty honorowe

Patronaty honorowe

Na podstawie § 6 Zarządzenia 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań z zakresu legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP 2014 poz. 38) Komendant Powiatowy Policji w Chrzanowie obejmuje patronat honorowy lub uczestniczy w komitecie honorowym tylko w przedsięwzięciach związanych z zakresem ustawowym zadań Policji na terenie powiatu chrzanowskiego, wymagającym wyróżnienia i podkreślenia szczególnego charakteru. Patronat nie może łączyć się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi i organizacyjnymi Policji. Wniosek o objęcie przez Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie patronatu honorowego bądź jego udziału w komitecie honorowym składa organizator przedsięwzięcia

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 03.12.2015
Data modyfikacji 02.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Jamrozik
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Jamrozik Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Jamrozik
do góry